Kritik mot MKB i Malmö för felaktig upphandling

Publicerad

Det kommunala bostadsbolaget MKB Fastighets AB i Malmö följde inte upphandlingsreglerna när de köpte ett datasystem. Konkurrensverket riktar nu skarp kritik mot MBK.

Även om det förefaller finnas endast en enda leverantör ska inköp annonseras och konkurrensutsättas enligt upphandlingsreglerna. Det framgår av ett tillsynsbeslut som rör ett inköp av datasystem till Malmös kommunala bostadsföretaget, MKB.

Om en viss lösning är bra, mindre bra, eller dålig besvaras vid en upphandling där det ställts objektiva och förutsägbara krav.

Konkurrensverket riktar nu skarp kritik mot MKB för att företaget gjort en otillåten direktupphandling. Av processekonomiska skäl väljer Konkurrensverket i detta fall att inte driva ärendet till domstol och kräva böter/ upphandlingsskadeavgift.

Senast uppdaterad:

Relaterad information