Kristinehamn har gjort otillåten direktupphandling av bio

Pressmeddelande

Kristinehamns kommun har genomfört en otillåten direktupphandling av biografverksamhet. Det anser Konkurrensverket som nu tar ärendet till domstol och yrkar att kommunen döms att betala 430 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

– Otillåten direktupphandling är en allvarlig överträdelse av upphandlingsreglerna. Syftet med Konkurrensverkets tillsynsarbete är bland annat att fler upphandlingar ska göras enligt reglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Kristinehamns kommun tilldelade en tjänstekoncession rörande drift av en biograf utan att först konkurrensutsätta upphandlingen med en öppen annonsering. Värdet av tjänstekoncessionen beräknas till 5 788 000 kronor, vilket överskrider gränsen för när en direktupphandling skulle kunna vara möjlig. Därmed är det, enligt Konkurrensverket, fråga om en otillåten direktupphandling.

– Reglerna rörande koncessioner är relativt nya och fler avgöranden behövs på området. Målet kan därför ge viktig vägledning för andra likartade upphandlingar, säger Rikard Jermsten.

Konkurrensverket kräver nu att Förvaltningsrätten i Karlstad dömer Kristinehamns kommun att betala 430 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

En koncession är ett kontrakt mellan en upphandlande myndighet och en koncessionshavare, till exempel en leverantör av tjänster, där leverantören har rätt till ersättning helt eller delvis från sina kunder i stället för den upphandlande myndigheten. Hur koncessioner ska upphandlas regleras i lagen om upphandling av koncessioner, LUK.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Maria Andersson Müller, processråd, tfn 08-700 15 65

Senast uppdaterad:

Relaterad information