Kristianstad lade till entreprenad utan upphandling

Pressmeddelande

Kristianstads kommun har gjort sig skyldig till en otillåten direktupphandling i samband med tillbyggnad vid Degeberga reningsverk. Det menar Konkurrensverket som nu kräver att domstol dömer kommunen att betala 800 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

– Uppdrag som rör någonting annat än det som har annonserats kan inte ingå i en tidigare gjord upphandling, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Kristianstads kommun upphandlade år 2016 en ombyggnation av det Centrala reningsverket (CRV) i kommunen. Upphandlingen genomfördes i två olika faser, och i projektets senare fas beslutades att lägga till utförandet av en tillbyggnad på ett annat reningsverk i kommunen, Degeberga reningsverk. Kommunen skrev kontrakt avseende det projektet direkt med den entreprenör som anlitats för arbetet vid CRV, utan föregående annonsering. Det är därmed fråga om en otillåten direktupphandling enligt Konkurrensverket.

– Otillåtna direktupphandlingar är allvarliga överträdelser av upphandlingsreglerna. Vi prioriterar denna typ av lagöverträdelser i vår tillsyn av hur upphandlingsreglerna följs, säger Rikard Jermsten.

Konkurrensverket kräver nu att Förvaltningsrätten i Malmö ska döma Kristianstads kommun att betala 800 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för att kommunen brutit mot lagen om upphandling inom försörjningssektorn, LUF.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Natacha Otte Widgren, processråd, tfn 08-700 16 55 natacha.otte.widgren@kkv.se

Senast uppdaterad:

Relaterad information