Krav på upphandlingsböter mot Stockholms kommun

Pressmeddelande

Stockholms kommun krävs på 100 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling. Det handlar om inköp av bullerskydd vid en idrottsplats. Konkurrensverket kräver nu att Förvaltningsrätten i Stockholm ska döma ut beloppet.

Trots att det fanns ett gällande ramavtal om byggarbeten valde Stockholms kommun att anlita en annan leverantör för köp av bullerskydd. Avtalet med den leverantören föregicks inte av något annonserat förfarande. Därmed blev avtalet en otillåten direktupphandling.

Kontraktet gäller ett bullerskydd vid Kärrtops idrottsplats, och kontraktsvärdet är på 1 115 000 kronor. Nu går Konkurrensverket till Förvaltningsrätten i Stockholm med kravet att kommunen ska dömas att betala 100 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift till följd av den otillåtna direktupphandlingen.

– Om en affär görs upp utan att flera företag fått möjlighet att lägga anbud ökar risken att det inte är det mest förmånliga avtalet som sluts. Otillåten direktupphandling är en allvarlig överträdelse av upphandlingsreglerna. Att inte använda upphandlade ramavtal sänder dessutom felaktiga signaler inför kommande avtalsperioder, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076 542 15 80 jimmy.dominius@kkv.se
Frida Nordholm, processråd, tfn 08-700 15 30
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076 542 15 56

Senast uppdaterad:

Relaterad information