Krav på upphandlingsböter för Upplands-Bro Kommunfastigheter

Publicerad

Det kommunala fastighetsbolaget Upplands-Bro Kommunfastigheter gjorde en otillåten direktupphandling av borrningsarbeten. Nu går Konkurrensverket till domstol med krav att böter/ upphandlingsskadeavgift på 200 000 kronor döms ut.

Kostnaden för borrningsarbetena för bergvärme uppgår till 2 700 000 kronor. Gränsen för vad som kan upphandlas utan att konkurrensutsätta genom annonsering går vid cirka 505 000 kronor. Eftersom ingen annonsering gjordes är detta, enligt Konkurrensverket är en otillåten upphandling.

– Otillåten direktupphandling är en allvarlig överträdelse av upphandlingsreglerna. Utan konkurrensutsättning finns ingen garanti för att det är det bästa avtalet som skrivs, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Kommunala bolaget Upplands-Bro Kommunfastigheter AB valde att tillfråga tre företag och be dem komma in med anbud. Men enligt reglerna skulle bolaget ha gått ut i en öppen annonsering där alla potentiella leverantörer haft samma chans att lägga anbud.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm med kravet att Upplands-Bro Kommunfastigheter ska dömas att betala 200 000 kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift.

Senast uppdaterad:

Relaterad information