Krav på upphandlingsböter för landstinget i Stockholm

Pressmeddelande

Stockholms läns landsting krävs återigen på upphandlingsböter för två avtal om vård som förlängts utan att någon ny upphandling gjorts.

Det gäller vårdavtal med två olika företag, och som omfattar medicinsk radiologi till primärvård, geriatrik, psykiatri och privata specialistläkare m.fl. Båda avtalen tecknades ursprungligen 2008 och löpte ut vid årsskiftet 2015/16. Dessa avtal har sedan förlängts med ett år vardera utan att någon ny upphandling med konkurrensutsättning har skett, och därmed är det frågan om otillåtna direktupphandlingar, enligt Konkurrensverket.

– Otillåtna direktupphandlingar är prioriterade överträdelser i vårt tillsynsarbete. Med en öppen annonsering ökar förutsättningarna för att det är det bästa avtalet för patienter och för skattebetalare som tecknas, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm med kravet att landstinget döms att betala 10 miljoner kronor i böter/upphandlingsskadeavgift vardera för de två överträdelserna. 10 miljoner kronor är det maximala belopp som kan utdömas vid den här typen av lagöverträdelser. Värdet av de två aktuella förlängningsavtalen har beräknats till 200 miljoner respektive 290 miljoner kronor, alltså närmare en halv miljard kronor.

Konkurrensverket har tidigare riktat kritik mot Stockholms läns landsting för brister i upphandlingarna, och böter/upphandlingsskadeavgift har utdömts av domstol i flera fall. Från landstinget har man uttalat att ett arbete pågår för att undvika fel i kommande upphandlingar.

– Vårt tillsynsarbete har positiv effekt när upphandlande myndigheter ändrar i sin organisation eller i sina rutiner så att upphandlingar kan ske enligt reglerna. Det är min förhoppning att fler ska göra rätt framöver, säger Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Magnus Ehn, processråd, tfn 08-700 16 59
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56

Senast uppdaterad:

Relaterad information