Krav på upphandlingsböter för Karolinska universitetssjukhuset

Pressmeddelande

Karolinska universitetssjukhuset i Stockholms läns landsting krävs på 500 000 kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift för att otillåtet ha direktupphandlat en viss typ av kirurgi utan att ha annonserat upphandlingen. Konkurrensverket har skickat in en ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Det är Karolinska universitetssjukhuset som har tecknat avtal med leverantören Capio Artro Clinic AB om artroskopisk kirurgi för patienter som är 15 år eller yngre, utan att upphandlingen har föregåtts av annonsering. Utan annonsering får andra tänkbara leverantörer inte möjlighet att lägga anbud och redovisa vad de skulle kunna leverera, och till vilket pris.

– Med annonsering ökar möjligheterna att det är den bästa leverantören som vinner kontraktet, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Det aktuella avtalets värde uppgår till minst sju miljoner kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80 jimmy.dominius@kkv.se
Frida Nordholm, processråd, tfn 08-700 15 30
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56

Senast uppdaterad:

Relaterad information