Krav på upphandlingsböter för Inköp Gävleborg

Pressmeddelande

Inköp Gävleborg, som är ett kommunalförbund där tio kommuner i regionen ingår, krävs på böter/ upphandlingsskadeavgift för att ha gjort en otillåten direktupphandling. Konkurrensverket vänder sig nu till domstol med böteskrav på 170 000 kronor.

Inköp Gävleborg meddelade att de avsåg att teckna kontrakt med sex tryckerier, men någon konkurrensutsättning med annonserad upphandling gjordes inte.  Därmed hade Inköp Gävleborg gjort en otillåten direktupphandling.   – Att offentliga upphandlingar görs på ett transparent sätt är en grundförutsättning. Med konkurrensutsättning enligt regelverket ökar möjligheten att göra en bra affär för skattebetalarna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Inköp Gävleborg är ett kommunalförbund som har inrättats av tio kommuner. De är Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Söderhamn och Älvkarleby.

Förbundet har som uppgift att samordna kommunernas inköpsverksamhet och har tagit över ansvaret för stora delar av kommunernas upphandlingsverksamhet. Förbundet har genomfört aktuell upphandling i eget namn och är därigenom ansvarigt för sanktioner som böter/upphandlingsskadeavgift.

Konkurrensverket vänder sig nu till förvaltningsrätten i Falun med kravet att Inköp Gävleborg ska dömas att betala böter/ upphandlingsskadeavgift på 170 000 kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-7001580 eller 076-5421580
Sophia Anderberg, processråd, tfn 08-700 15 63
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076 542 15 56

Relaterad information