Konsumenterna vinnare när apoteksmarknaden omregleras

Publicerad

Det är konsumenterna som blir vinnare när apoteksmarknaden öppnas upp för fler aktörer än Apoteket AB. Det framhöll Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid en utfrågning i riksdagens socialutskott.

Vid Konkurrensverkets bedömning av den föreslagna omregleringen av apoteksmarknaden som riksdagen ska ta ställning till, har ledstjärnan varit vilka effekter detta kan förväntas få för konsumenterna.

– Fler aktörer på apoteksmarknaden kommer att gynna konsumenterna genom att det skapas förutsättningar för ökad tillgänglighet till läkemedel, nya produkter och tjänster på marknaden samt bättre service, framhöll Dan Sjöblom vid utfrågningen hos Socialutskottet. Omregleringen innebär också att det skapas förutsättningar för prispress på receptfria läkemedel.

Konkurrensverket framhöll samtidigt vikten av ett tydligt regelverk kring kraven på apoteksverksamhet samt fungerande tillsyn över regelverkets efterlevnad, för att dessa positiva effekter ska kunna uppnås.

Relaterad information