Konkurrensverket välkomnar förslag om ny modell för statsbidrag till kvinnojourer

Publicerad

Konkurrensverket är positivt till ett förslag om en ny modell för statsbidrag till bland annat kvinnojourer. Konkurrensverket uppmärksammar dock att statsstödsreglernas begrepp inte utan vidare kan tillämpas vid en bedömning om en tjänst omfattas av upphandlingsreglerna.

Arbetsmarknadsdepartementet har tagit fram en promemoria med förslag till en ny förordning om statsbidrag till ideella organisationer inom brottsofferområdet.  Konkurrensverket välkomnar förslaget som kan underlätta för berörda organisationer att söka statliga bidrag eftersom regelverken för statsstöd och upphandling kan vara relativt komplicerade.

Däremot bör noteras att begreppet ekonomisk verksamhet, såsom det definieras i statsstödsrätten, inte okritiskt kan tillämpas för att avgöra vad som är en upphandlingspliktig tjänst enligt LOU. Om en tjänst omfattas av upphandlingsreglerna beror på om det rör sig om ett offentligt kontrakt. Tjänster som tillhandahålls på en marknad omfattas av LOU.  En analys av vilka verksamheter som omfattas av upphandlingsregelverket måste göras vid varje enskild tilldelning.

Senast uppdaterad:

Relaterad information