Konkurrensverkets utredningar på hotellmarknaden går vidare

Publicerad

Konkurrensverket utreder för närvarande konkurrensproblem inom hotellsektorn och bjöd i december in marknadens aktörer att komma in med synpunkter. Bakgrunden var att Booking.com till Konkurrensverket har lämnat ett åtagande att ändra sina avtalsvillkor för att åtgärda de konkurrensproblem som Konkurrensverket har identifierat. 

Svarsfristen för att lämna synpunkter har nu gått ut och Konkurrensverket kommer nu närmast att analysera de ca 150 synpunkter som har kommit in. Därefter kommer Konkurrensverket att ta ställning till om det finns skäl att fatta beslut om att godta Booking.com:s åtagande. Ett beslut om att godta åtagandet innebär att det blir bindande för Booking.com.

Konkurrensverkets utredning inom hotellsektorn omfattar även ett ärende riktat mot onlineresebyråföretaget Expedia som är en konkurrent till Booking.com. Även i det ärendet fortsätter Konkurrensverkets utredning.

Konkurrensverkets utredning är samordnad med andra likartade utredningar inom hotellsektorn som bedrivs av de franska och italienska konkurrensmyndigheterna. Även Europeiska kommissionen deltar i samordningen men har inte inlett någon egen utredning

Senast uppdaterad:

Relaterad information