Konkurrensverkets utredning om Hockeyligan avslutad

Publicerad

Eftersom lockouten i NHL har avbrutits och spel är igång finns inte längre skäl för Konkurrensverket att fortsätta utreda om en överträdelse av konkurrensreglerna kan ha ägt rum inom Svenska Hockeyligan/Elitserien.

Konkurrensverket fattade den 20 september 2012 ett interimistiskt (tillfälligt) beslut att förbjuda Svenska Hockeyligan att hindra sina medlemsklubbar att skriva korttidskontrakt med hockeyspelare från NHL. Marknadsdomstolen upphävde Konkurrensverkets interimistiska beslut den 18 december 2012.
 
NHL-lockouten avbröts och spel i NHL inleddes den 19 januari 2013. De hockeyspelare som tidigare var lockoutade från NHL är inte längre tillgängliga för spel i Elitserien. Därmed finns inte längre skäl att fortsätta utredningen om eventuell överträdelse av konkurrensreglerna har ägt rum. Konkurrensverket avslutar därför utredningen.
 
Konkurrensverkets beslut innebär inte ett ställningstagande till om förfarandet strider mot konkurrensreglerna.

Relaterad information