Konkurrensverkets uppsatstävling avgjord

Pressmeddelande

Nio studenter får dela på 78 000 kronor när Konkurrensverkets uppsatstävling nu avgjorts. Ämnena har stor bredd och omfattar bland annat ämnen som immaterialrätt där rättsprocessen mot Microsoft särskilt har granskats, samt hur EU-kommissionen hanterat företagskoncentrationer efter att nya regler trätt i kraft.

Microsoft-ärendet I juridikklassen vann Muhamet Brahimi (Malmö) vid Lunds universitet första pris med sin uppsats ”The Interaction between European Community Competition Law and Intellectual Property Rights – Tying and Bundling in the Light of the Microsoft Case”. Han får 20 000 kronor i pris för sin uppsats. I motiveringen heter det: “Uppsatsen är utomordentligt välstrukturerad och väl genomförd. Slutsatserna förebådar den senaste amerikanska rättsutvecklingen.”

Kommunala köp från kommunägda bolag Andra pris i juridikklassen gick till Cecilia Hesslén vid Göteborgs universitet. Hon får 12 000 kronor för sin uppsats med titeln ”Kommuners köp från kommunalägda bolag – en närmare studie av In House providing och kontrollkriteriets möjliga tillämpning i svensk rätt”. Ur motiveringen: ”I uppsatsen kombineras insikter i både kommunalrätt och upphandlingsrätt i en aktuell analys av rättsläget efter det att Regeringsrätten bedömt att det inte är möjligt för kommuner att köpa från egna bolag utan föregående upphandling.”

Företagskoncentrationer i EU Första pris i ekonomi klassen, 20 000 kronor, delas av Jonas Andreasson (Kalmar) och Carl Johan Sundqvist (Solna) vid nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Deras uppsats har titeln ”The Impact of the 2004 EC Merger Regulation. An Empirical Study”. Motiveringen lyder: ”För en ambitiös och välskriven uppsats med gedigen empirisk analys av vilka faktorer som påverkar EU-kommissionens beslut i koncentrationsärenden”.

Kommunikation mellan myndighet och småföretag Andra pris i ekonomiklassen tilldelades Annika Wetterlund (Borås) som får 12 000 kronor för sin uppsats ”Kommunikation i offentlig upphandling. En explorativ studie av kommunikation mellan myndigheter och småföretag”. Hon studerar vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Motiveringen lyder: ”För en bra genomförd studie av ett viktigt och intressant område där mer kunskap behövs.”
Inrikesflyg och effekter av lagöverträdelser I ekonomiklassen delades det ut tredjepris till två olika uppsatser. Den ena var skriven av Lina Degerman (Boden) och Emelie Wallin (Ängelholm) vid nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet. Rubriken är: ”SAS position på en koncentrerad marknad – en klartläggning över 2007 år marknadsförhållanden på den svenska marknaden för inrikesflyg med tåget som substitut.” De båda författarna får dela på 7 000 kronor.

Den andra hälften av tredjepriset går till Mahmoud Azzam och Jenny Karlqvist (Stockholm) vid Handelshögskolan i Stockholm. De får dela på 7 000 kronor för sin uppsats med titeln ”Effects of Allegations of Corporate Misconduct on Share Value – a Study on the Swedish Market”.

Konkurrensverkets uppsatstävling vänder sig till studenter som skrivit uppsatser om konkurrens- och upphandlingsrelaterade ämnen på C-, D- och masternivå. Pristagarna utses av en jury bestående av ledamöter från Rådet för forskningsfrågor och personal från Konkurrensverket.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Josefin Nilsson, föredragande, tfn 08-700 16 66

Relaterad information