Konkurrensverkets tillsynsarbete under 2018

Publicerad

I Konkurrensverkets tillsynsrapport för 2018 redogör vi för avgjorda och pågående utredningar. Vi redovisar också hur domstolar bedömt olika ärenden och skapat prejudikat.

Konkurrensverket har i uppdrag att utöva tillsyn över konkurrens- och upphandlingsreglerna. Att det finns en rad synergieffekter då samma myndighet kan utöva tillsyn över båda dessa regelverk framgår i rapporten. Tillsynen bedrivs på ett likartat sätt inom de båda regelområdena när det gäller prioriteringar, uppföljning och omvärldsbevakning. 

Anbudskarteller, korruption och konkurrens i offentlig upphandling är företeelser som rör båda regelverken. Kunskap om konkurrens kan bidra till att det offentliga gör bättre affärer, samtidigt som kunskap om upphandlingar förbättrar förutsättningarna att upptäcka och utreda misstänkta överträdelser av konkurrensreglerna.

Senast uppdaterad:

Relaterad information