Konkurrensverkets tillsynsarbete 2017

Publicerad

Nya verktyg, nya befogenheter och ständig utveckling av metoder leder till att Konkurrensverkets tillsynsarbete blir allt mer effektivt. Det framgår av två rapporter som beskriver myndighetens tillsynsarbete under 2017.

Konkurrensverket bedriver tillsyn av hur konkurrens- och upphandlingsreglerna följs i Sverige. Företags och upphandlande myndigheters agerande granskas. Avsikten är att inga lagöverträdelser ska ske. Målet för vårt tillsynsarbete är att ge vägledning och skapa incitament till förändrat beteende hos företag och myndigheter.

I de två rapporterna redogörs för de utredningar som bedrivits under det gånga året och vilka resultat de lett till.

Senast uppdaterad:

Relaterad information