Konkurrensverkets regleringsbrev för 2008

Publicerad

Prioriterade uppgifter för Konkurrensverket på upphandlingsområdet är bland annat att öka regelefterlevnaden och att öka förutsättningarna för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar.

I regleringsbrevet pekar regeringen också på att vi i rapporten om konkurrensen i Sverige särskilt ska ge en överblick av konkurrenssituationen på apoteks- och postmarknaderna och i övrigt marknader där konkurrensen är bristfällig och det är svårt för nya företag att etablera sig.

Relaterad information