Konkurrensverkets prioriteringar under 2017

Publicerad

En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket vid prövningar av företagsförvärv skulle innebära att handläggningen blir effektivare och tiden tills de berörda företagen får besked blir kortare.

Det framhöll Konkurrensverkets tillförordnade generaldirektör Karin Lunning när hon talade vid Konkurrensrättsforum i Stockholm den 19 april. Motsvarande beslutanderätt finns redan i flertalet EU-länder.

Karin Lunning tog också upp den ökade digitaliseringen, till exempel e-handel och nya möjligheten att hantera mycket stora datamängder, och de nya krav detta kan komma att ställa på Konkurrensmyndigheter och regelverk framöver.

Senast uppdaterad:

Relaterad information