Konkurrensverkets granskning av 4T slutförd

Publicerad

Konkurrensverket har utrett om mobiloperatörernas förfaranden eller samarbete inom 4T strider mot konkurrenslagens förbud mot konkurrensbegränsande avtal eller förbudet mot missbruk av dominerande ställning.

Mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet bedömer Konkurrensverket att det inte finns tillräckliga skäl att vidare utreda om mobiloperatörerna bryter mot konkurrensreglerna. Konkurrensverket avskriver därför ärendet från vidare handläggning.

Relaterad information