Konkurrensverkets beslut om prissättning av teletrafik

Publicerad

TDC Song AB har i en skrivelse till Konkurrensverket begärt att myndigheten ska ingripa mot att TeliaSonera, enligt TDC, missbrukar en dominerande ställning på marknaden.

Skrivelsen avser förhandlingar om priser, så kallade termineringspriser, på telefontrafik företagen emellan.
Efter utredning finner Konkurrensverket att det inte finns skäl att meddela ett åläggande i enlighet med TDC:s begäran. Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare.

Relaterad information