Konkurrensverket vill värna om öppna marknader

Publicerad

EU bör fortsätta att förespråka öppna marknader och avhålla sig från att anta protektionistiska åtgärder. Det skriver Konkurrensverket i ett yttrande på Europeiska kommissionens förslag om instrument för internationell upphandling.

Konkurrensverket avstyrker kommissionens förslag att göra offentlig upphandling till ett handelspolitiskt instrument. Uteslutande av anbud riskerar att hämma konkurrensen och leda till dyrare upphandlingar.

Det finns också en risk för att europeiska företag med produktion i tredje land kommer att drabbas. Detta skulle vara negativt även för den europeiska tillväxten och sysselsättningen, menar Konkurrensverket.

Relaterad information