Konkurrensverket vill utöka marknaden för dosdispenserade läkemedel

Publicerad

Konkurrensverket har yttrat sig över den nya apoteksmarknadsutredningens förslag till reglering av marknaden för maskinell fördelning av läkemedel, så kallad dosdispensering och har inga invändningar mot utredningens bedömningar och förslag vad gäller olika pris- och ersättningsmodeller.

Konkurrensverket instämmer i utredningens bedömning att upphandlande myndigheter har ett ansvar att vårda marknader. Konkurrensverket framhåller att en ökad konkurrens och fler aktörer vore önskvärt, då få aktörer och avtal med stora volymer medför en risk för att en aktör som förlorar en upphandling slås ut från marknaden permanent.

Enligt Konkurrensverket bör det utredas vilka möjligheter som finns att minska de praktiska problemen för en vidare internationell konkurrensutsättning, så att den koncentrerade marknaden för dosläkemedel i Sverige bland annat kan bli mindre sårbar för eventuella volymbortfall om en aktör till exempel försvinner från marknaden.

Konkurrensverket instämmer även i utredningens bedömning att patienter bör ges möjligheten att kunna köpa en tjänst för egenfinansierad dosdispensering av läkemedel.  Det skulle kunna öppna upp för etablering av mindre aktörer, vilket enligt Konkurrensverket skulle ha en positiv effekt på en koncentrerad marknad.

Senast uppdaterad:

Relaterad information