Konkurrensverket vill stoppa Assa Abloys köp av Prokey

Pressmeddelande

Assa Abloy AB:s planerade förvärv av Prokey AB innebär att Assa Abloy skulle få ett monopol på marknaden för grossisttjänster till låssmeder. Konkurrensverket går därför till domstol för att stoppa förvärvet.

Assa Abloy är den dominerande aktören inom låssektorn i Sverige. Assa Abloy äger företaget Copiax, vilket är den enda konkurrenten till Prokey på marknaden för grossisttjänster till låssmeder. Skulle Assa Abloy förvärva Prokey får Assa Abloy en monopolställning.

– Konkurrensen mellan Copiax och Prokey innebär idag att låssmederna kan få bra service och konkurrenskraftiga priser från dessa företag. Ett monopol leder till att drivkrafterna för att konkurrera försvinner vilket försämrar möjligheten för företagens kunder att få bra priser, service, leveransvillkor och produktutbud. I slutänden skulle detta drabba konsumenterna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket konstaterar att Copiax och Prokey är varandras närmaste konkurrenter. När konkurrensen mellan företagen upphör kommer Assa Abloy ha både möjlighet och intresse att höja priserna mot Copiax och Prokeys kunder. För andra tillverkare än Assa Abloy innebär förvärvet att Assa Abloy kommer kunna försämra konkurrenternas möjligheter att sälja genom Copiax och Prokey. Detta innebär att Assas dominans ytterligare förstärks och att utbudet av konkurrerande låsprodukter riskerar att minska.

– Låssmederna är beroende av en väl fungerande låssmedsgrossistmarknad. Det finns ingen möjlighet för den breda massan av låssmeder att vända sig till andra grossister eller direkt till tillverkarna för att köpa in de produkter man behöver för att serva sina hushålls- och företagskunder. Förvärvet ger inte bara Assa Abloy monopol på grossist-försäljningen till låssmeder utan också möjlighet att ytterligare förstärka sin ställning i tillverkarledet, vilket är mycket negativt för konkurrensen. Konkurrensverket kräver därför att affären ska stoppas, säger Dan Sjöblom.

Konkurrensverkets stämningsansökan om förbud mot förvärvet har lämnats in till Stockholms tingsrätt.

För ytterligare information, kontakta:
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56
Trine Osen Bergqvist, processråd, tfn 08-700 15 23
Martin Sutinen, sakkunnig ekonom, tfn 08-700 15 30

Relaterad information