Konkurrensverket vill stoppa Åhléns köp av NK Kosmetik

Pressmeddelande

Åhléns planerade köp av NK Kosmetik skulle påverka konkurrensen på marknaden negativt om det genomfördes. Därför går nu Konkurrensverket till domstol för att stoppa företagskoncentrationen.

Åhléns AB har ingått avtal med Portwear AB om att köpa Department & Stores Europe AB. Den främst berörda verksamheten är försäljning av skönhetsprodukter på NK i Stockholm och Göteborg. Konkurrensverket har granskat sammanslagningens effekter för konkurrensen och för konsumenterna.

Slutsatsen som Konkurrensverket nu drar är att sammanslagningen är ägnad att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens på marknaden för detaljhandel med premiumprodukter inom kosmetik, doft och hudvård i Stockholm respektive Göteborg.

– Om affären genomförs kommer Åhléns, som redan har en stark ställning, att i det närmaste få monopol på de relevanta marknaderna. Effekterna för konsumenterna och konkurrensen skulle bli uppenbart negativa. Därför vill vi stoppa företagsköpet, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket vänder sig nu till Stockholms tingsrätt för att domstolen ska besluta om ett förbud mot företagskoncentrationen.

Av stämningsansökan framgår det bland annat att det konkurrenstryck som Åhléns för närvarande utövar på NK Kosmetik – och tvärt om – skulle försvinna om affären fullföljs. Åhléns övertagande av NK Kosmetik skulle medföra påtaglig risk för höjda priser och sämre service. Affären skulle även medföra högre inträdeshinder på den svenska marknaden.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Maria Ulfvensjö Baltatzis, konkurrensråd, tfn 08-700 16 54
Trine Osen Bergqvist, byråchef, tfn 08-700 15 23

Relaterad information