Konkurrensverket vann i Marknadsdomstolen

Publicerad

Marknadsdomstolen har beslutat att avslå Luftfartsverkets överklagande av Konkurrensverkets interimistiska taxikö-beslut.

Konkurrensverket beslutade den 23 oktober 2009 att interimistiskt ålägga Luftfartsverket att inte genomföra planerade förändringar rörande kö- och framkallningssystem för taxibilar vid Arlanda flygplats terminalerna 2 och 5. Luftfartsverket överklagade det interimistiska åläggandet till Marknadsdomstolen.

Konkurrensverket kommer nu skyndsamt att färdigställa utredningen inför ett slutligt beslut i ärendet.

Relaterad information