Konkurrensverket vann i Marknadsdomstolen

Publicerad

Domstolen har avslagit Ekfors överklagande av Konkurrensverkets åläggande. Beslutet i domstolen innebär att gatu-och vägbelysningen i Haparanda ska vara i gång om högst tre veckor.

I ett interimistiskt beslut den 25 november 2009 ålade Konkurrensverket Ekfors Kraft AB att ansluta Haparanda Stads gatu- och vägbelysningsnät till Ekfors elnät. Anslutning skulle enligt Konkurrensverkets åläggande ske senast tre veckor efter att Ekfors fått del av beslutet. Åläggandet förenades med ett vite på 200 000 kronor, för varje påbörjad per vecka som anslutning inte skett.

Ekfors överklagade Konkurrensverkets åläggande till Marknadsdomstolen. Marknadsdomstolen har nu avslagit Ekfors överklagande. Det innebär att Konkurrensverkets interimistiska beslut gäller och att Ekfors inom tre veckor ska ansluta Haparandas gatu- och vägbelysningsnät.

- Vi hoppas givetvis att elleveranserna till den kommunala gatubelysningen i Haparanda nu ska komma igång omedelbart. Det är ohållbart att en aktör som har koncession, vilket innebär monopol att leverera el, kan vägra att leverera. Den bedömningen delas nu också av Marknadsdomstolen, och det är bra, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Marknadsdomstolens interimistiska beslut (tillfälligt beslut som gäller tills dess att ett slutligt beslut har fattats) kan inte överklagas. Det slutliga beslutet från Konkurrensverket i detta ärende räknar vi med ska komma inom några månader. Utan att föregripa det beslutet är det ändå ett stöd att Marknadsdomstolen gått på samma linje som Konkurrensverket så här långt.

Relaterad information