Konkurrensverket välkomnar reformeringen av flyttavgifter

Publicerad

Konkurrensverket välkomnar reformeringen av flyttavgifter och tillstyrker förslaget att reglera avgifterna vid återköp och överföring (flytt) av fond- och depåförsäkringar.

Konkurrensverket delar promemorians bedömning att flyttavgifterna genom regleringen kommer att sjunka, vilket innebär att försäkringstagare som är missnöjda med sitt försäkringsföretag kommer ha bättre möjligheter att använda sin återköps- eller flytträtt mer effektivt.

Konkurrensverket har också tidigare i en rapport föreslagit att den lagstadgade flytträtten utökas till att omfatta samtliga privata pensionsförsäkringar och individuella tjänstepensionsförsäkringar, oavsett när i tiden de är tecknade. Detta ska nu utredas vidare.

Senast uppdaterad:

Relaterad information