Konkurrensverket välkomnar förslag till ny elnätsreglering

Publicerad

Konkurrensverket stöder förslag om ny beräkningsmetod i Energimarknadsinspektionens rapport om bättre och tydligare regler av elnätsföretagens intäktsramar.

Konkurrensverket stöder Energimarknadsinspektionens förslag om ändrad metod för beräkning av kapitalkostnader i elnätsregleringen.

I yttrandet till Näringsdepartementet framhåller Konkurrensverket att de rätta investeringsincitamenten ges vid en real linjär metod som tar hänsyn till anläggningarnas ålder. Den systematiska överkompensation som elnätsföretagen får med nuvarande annuitetsmetod kan då undvikas och regleringen styr automatiskt mot god nätkvalitet, menar Konkurrensverket.

Konkurrensverket betonar även vikten av utvärderingar av systemet för avskrivningar och att principer för regleringen fastläggs i förordning som beslutas av regeringen.

Relaterad information