Konkurrensverket utreder försäkringsbranschen

Publicerad

Konkurrensverket utreder misstänkt otillåten samverkan mellan företag vid försäkringsupphandlingar i Sverige.

För att säkra bevisning har Konkurrensverket gjort oannonserade inspektioner, så kallade gryningsräder, hos fyra företag. Det handlar om företag som är verksamma på försäkringsmarknaden i Sverige. Den fortsatta utredningen får visa om det finns fog för misstankarna att företagen kan ha överträtt konkurrenslagen.

Enligt konkurrenslagen är det inte tillåtet för företag att samarbeta på ett sådant sätt att det hindrar konkurrensen. Sådant samarbete är förbjudet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information