Konkurrensverket utreder eventuellt otillåtet samarbete på marknaden för byggmaterial

Publicerad

För att säkra bevisning har Konkurrensverket gjort oannonserade inspektioner, så kallade gryningsräder, hos ett antal företag.

Det handlar om företag som är verksamma på marknaden för byggmaterial. Den fortsatta utredningen får visa om det finns fog för misstankarna att företagen kan ha överträtt konkurrenslagen.

Enligt konkurrenslagen är det inte tillåtet för företag att samarbeta på ett sådant sätt att det hindrar konkurrensen. Sådant samarbete är förbjudet.

Läs mer om konkurrensreglerna

Senast uppdaterad:

Relaterad information