Konkurrensverket tillstyrker ökade befogenheter

Publicerad

Konkurrensverket föreslås i en utredning få ökade befogenheter vid tillämpning av reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

I ett yttrande till näringsdepartementet tillstyrker Konkurrensverket det förslag om ökade befogenheter vid tillämpning av KOS-regeln som läggs fram i utredningen Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet. Konkurrensverket har inga invändningar mot utredningens övriga förslag.

Senast uppdaterad:

Relaterad information