Konkurrensverket tillstyrker förslag om tillståndsavgift för att nyttja radiofrekvenser

Publicerad

I yttrandet över betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst, tillstyrker Konkurrensverket kommitténs förslag om att avgiften för tillstånd ska bestämmas till en nivå som bidrar till en ändamålsenlig allokering.

Konkurrensverket framhåller att dagens utbud av  digitala tjänster och andra produkter, som förutsätter tillgång till radiospektrum, har utvecklats i konkurrens mellan kommersiella företag. Dessa tjänster och fysiska produkter svarar mot en stor efterfrågan från konsumenter.

Enligt Konkurrensverket är medborgarnas behov och användning av frekvensutrymme ett samhällsintresse som inte kan förbises vid allokering av tillstånd att använda radiospektrum.

Konkurrensverket betonar vikten av att frekvensutrymmet används och lyfter liksom i tidigare yttranden fram att outnyttjade tillstånd bör återlämnas och utlysas igen.

Konkurrensverket föreslår även att möjligheterna för myndigheter och kommuner att använda de kommersiella telekomnäten för sin verksamhet bör utredas närmare.

Senast uppdaterad:

Relaterad information