Konkurrensverket tillstyrker ett enklare och mer överskådligt regelverk för F-skattesystemet

Publicerad

I betänkandet F-skattesystemet – en översyn lägger F-skatteutredningen fram en rad förslag som syftar till ett enklare och mer överskådligt regelverk. Konkurrensverket bedömer att utredningens förslag förbättrar förutsättningarna för en konkurrens på lika villkor och tillstyrker förslagen.

När det gäller överträdelse av konkurrensreglerna, som inte har lett till näringsförbud, är det inte ett skäl att införa en möjlighet att vägra eller återkalla ett godkännande av F-skatt, enligt F-skatteutredningens betänkande (SOU 2019:31). Konkurrensverket delar även den bedömningen. Det är i första hand skatterättsliga överväganden som ska vara grunden för ett utvidgat hinder för, eller återkallande av, F-skatt.

Senast uppdaterad:

Relaterad information