Konkurrensverket tillstyrker en effektivare flytträtt för försäkringssparande

Publicerad

Konkurrensverket anser i ett yttrande till Finansdepartementet att föreslagna förtydligande av befintlig flytträtt i promemorian En effektivare flytträtt för försäkringssparande, kan minska inlåsningseffekterna för försäkringssparande och öka förutsättningarna för en högre rörlighet och därmed förbättrad konkurrens.

För privata pensionsförsäkringar finns det i dag endast lagstadgad flytträtt om de är tecknade efter den 1 juli 2007.

Konkurrensverket har i en rapport Flyttavgifter på livförsäkringsmarknaden – potentiella inlåsningseffekter bland pensions¬försäkringar (2016:12), föreslagit att den lagstadgade flytträtten utökas till att omfatta samtliga privata pensionsförsäkringar och individuella tjänstepensionsförsäkringar, oavsett när i tiden de är tecknade. Konkurrensverket föreslår att denna fråga utreds.

Senast uppdaterad:

Relaterad information