Konkurrensverket tillstyrker betänkandet Vägar till hållbara vattentjänster

Publicerad

Utanför tätorter kan enskilda avlopp i samfälld form bli enklare och billigare för enskilda fastighetsägare än kommunala lösningar. Konkurrensverket välkomnar utredningens förslag om en ändring av vattentjänstlagen, som skulle öppna upp för fler enskilda alternativ och ge bättre möjligheter för lokala företag. Det framgår av Konkurrensverkets yttrande över utredningen Vägar till hållbara vattentjänster.

Utredningens förslag om en ändring av vattentjänstlagen skulle göra det lättare för fastighetsägare att bekosta en gemensam VA-lösning, i stället för att anslutas till ett kommunalt VA-nät.

Konkurrensverket stödjer även utredningens förslag om att privata aktörer ska kunna svara för besiktning av enskilda avlopp. En sådan lösning kan bli billigare för den enskilda fastighetsägaren i kommuner där en kommunal VA-utbyggnad är dyr. Det skulle även innebära att mindre lokala företag får bättre möjligheter att bedriva verksamhet med anläggning av VA-lösningar.

Senast uppdaterad:

Relaterad information