Konkurrensverket: Systembolaget omfattas av upphandlingsreglerna

Pressmeddelande

I samband med att Systembolaget köpte medietjänster har en missnöjd leverantör vänt sig till Förvaltningsrätten i Stockholm för att få affären prövad. Domstolen har då vänt sig till Konkurrensverket för att få ett expertutlåtande i frågan om Systembolaget omfattas av begreppet offentligt styrt organ i 2 kap 12 § i lagen om offentlig upphandling, LOU.

– Konkurrensverket har gjort en grundlig genomgång av kriterierna i LOU och analyserat rättsläget. Enligt vår bedömning är svaret på domstolens fråga att Systembolaget är ett offentligt styrt organ som omfattas av LOU, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom. Det är nu upp till domstolen att ta ställning i frågan.

För ytterligare information, kontakta: Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80 Kristoffer Sällfors, processråd, tfn 076-542 16 07 Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56

Relaterad information