Konkurrensverket: Svenska Spel omfattas fortfarande av LOU

Publicerad

Svenska Spel omfattas fortfarande av lagen om offentlig upphandling, LOU. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Förvaltningsrätten i Stockholm har inhämtat Konkurrensverkets yttrande i ett pågående mål om överprövning enligt LOU mellan Svenska Spel och en leverantör i frågan om Svenska Spel omfattas av LOU. Såväl Kammarrätten i Stockholm, Konkurrensverket, och den tidigare myndigheten för tillsyn över upphandlingen i Sverige, NOU, har alla vid tidigare tillfällen konstaterat att Svenska Spel omfattas av upphandlingsskyldigheten. Konkurrensverket gör samma bedömning.

Senast uppdaterad:

Relaterad information