Konkurrensverket stödjer lagförslag om ränteskillnadsersättning

Publicerad

I ett yttrande till Justitiedepartementet ställer sig Konkurrensverket positivt till ändringar av den så kallade ränteskillnadsersättningen vid bolån. Den nyligen utgivna rapporten ”Konkurrensen på den finansiella tjänstemarknaden – inlåning, bolån och fonder” visar Konkurrensverkets sedan tidigare kritiska hållning till de nuvarande reglerna.

I rapporten framhålls att nuvarande regelverk bidrar till att skapa inlåsningseffekter på bolånemarknaden genom att minska incitamenten för kunden att byta bank. Justitiedepartementets förslag innebär att jämförelseräntan ska baseras på bostadsobligationsräntan, inte statobligations- och statsskuldsväxelräntan som nu, och därmed är mer direkt kopplad till långivarens kostnad för att finansiera lånet.

Konkurrensverket bedömer att de föreslagna regeländringarna skulle öka kundrörligheten på bolånemarknaden genom att minska inlåsningseffekterna. Det medför förbättrade förutsättningar för en effektiv konkurrens på bolånemarknaden och mot denna bakgrund  tillstyrker Konkurrensverket förslaget.

Konkurrensverket anser också att det bör utredas om de föreslagna reglerna även bör gälla retroaktivt.

Relaterad information