Konkurrensverket stöder merparten av förslagen i det fjärde järnvägspaketet

Publicerad

Förslagen i Europeiska kommissionens fjärde lagstiftningspaket för järnväg har förutsättningar att bidra till en positiv utveckling på den europeiska järnvägsmarknaden. Det framgår av Konkurrensverkets remissvar till Näringsdepartementet.

I ett yttrande över Europeiska kommissionens förslag om det fjärde järnvägspaketet, välkomnar Konkurrensverket förslagen om en öppen järnvägsmarknad i samtliga medlemsstater, krav på upphandling av kollektivtrafik samt förslag till skärpta regler mot att bedriva järnvägstrafik parallellt med ansvar för spåren inom en och samma koncern.

Konkurrensverket vill även se snabbare beslutsprocesser och stöder förslaget om att fler nationella beslut bör ersättas med färre på gemensam europeisk nivå.

Avseende den samhällsbetalda kollektivtrafiken framhåller Konkurrensverket vikten av att behöriga myndigheter måste konkurrensutsätta tilldelning genom upphandling, men poängterar samtidigt att det inte bör finnas några undantag för att kunna direkttilldela avtal om allmän trafik. Enligt Konkurrensverket skulle det kunna medföra en risk för att mer än obetydliga delar av vissa marknader inte konkurrensutsätts.

Relaterad information