Konkurrensverket stöder förslag om moms för elektroniska publikationer

Publicerad

Konkurrensverket tillstyrker Europeiska kommissionens förslag om mervärdesskattesats för elektroniska publikationer. I ett yttrande till regeringen framhåller Konkurrensverket vikten av en teknikneutral reglering.

I den utsträckning elektroniska publikationer av böcker, tidningar och tidskrifter konkurrerar med tryckta versioner, så är det rimligt att tillämpa samma mervärdeskattesats för dessa, menar Konkurrensverket.

Senast uppdaterad:

Relaterad information