Konkurrensverket stärker organisationen

Pressmeddelande

Ellen Hausel Heldahl är ny avdelningschef på avdelningen för tillsyn över offentlig upphandling vid Konkurrensverket. Arvid Fredenberg är tillförordnad chefsekonom och leder den nyinrättade chefsekonomavdelningen.

Två nya avdelningschefer och en nyinrättad avdelning bidrar till att ytterligare stärka Konkurrensverkets organisation från årsskiftet.

Ellen Hausel Heldahl kommer närmast från en tjänst som kansliråd på Socialdepartementet, enheten för upphandlingsrätt. Hon har tidigare bland annat arbetat som förbundsjurist på Sveriges kommuner och landsting (SKL) och varit huvudsekreterare i Frittvalutredningen (lag om valfrihetssystem) och Innovationsupphandlingsutredningen.

– Det ska bli roligt och intressant att arbeta med upphandlingsfrågorna utifrån ett konkurrens- och tillsynsperspektiv. De senaste förändringarna i lagstiftningen avseende rättsmedel och möjligheterna att ansöka om upphandlingsskadeavgift har börjat få effekt, säger Ellen Hausel Heldahl.

– Stora förändringar av upphandlingsregelverket är att vänta de kommande åren och detta kommer att påverka alla som arbetar med offentlig upphandling.

Från årsskiftet inrättades en ny avdelning, chefsekonomavdelningen, på Konkurrensverket. Avsikten är att samla och ytterligare stärka myndighetens ekonomiska kompetens och att se till att denna används på ett effektivt sätt. Tillförordnad chefsekonom och chef för avdelningen är Arvid Fredenberg, med gedigen bakgrund både på myndigheten och som disputerad i nationalekonomi år 2001.

– Jag ser fram emot att leda en avdelning med så kompetenta medarbetare. Jag hoppas vi ska kunna bidra till att Konkurrensverket etablerar sig bland Europas bästa konkurrensmyndigheter vad gäller ekonomisk metodik och kompetens, säger Arvid Fredenberg.

– Att använda ekonomisk analys i utredningar som rör överträdelser av konkurrens- och upphandlingsreglerna har vuxit i betydelse under senare år. Att samla kompetensen i en avdelning är ett led i arbetet att vidareutveckla sådana instrument.

Både Ellen Hausel Heldahl och Arvid Fredenberg ingår i ledningsgruppen vid Konkurrensverket.

Nya tjänster som biträdande avdelningschefer har också tillsatts: Kristian Viidas på konkurrensavdelning 2, Linda Skoogberg på konkurrensavdelning 3, Magnus Lindbäck på konkurrensavdelning 4, och Martin Mandorff på chefsekonomavdelningen.

– Jag är mycket nöjd med att dessa förstärkningar av organisationen nu kommer på plats och ser fram emot att kunna driva ett än större antal intressanta konkurrens- och upphandlingsfrågor under 2012, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80, eller 076-542 15 80
Ellen Hausel Heldahl, avdelningschef upphandlingsavdelningen, tfn 08-700 16 66
Arvid Fredenberg, avdelningschef chefsekonomavdelningen, tfn 08-700 15 41

Relaterad information