Konkurrensverket ställer frågor till Försvarsmakten om upphandling

Publicerad

Konkurrensverket begär en förklaring från Försvarsmakten om en offentlig upphandling gjorts utan annonsering och anbudsförfarande. Upphandlingen gäller ett värdegrundsprojekt till en sammanlagd kostnad på cirka 100 miljoner kronor.

Enligt uppgift till Konkurrensverket ska avtalet ha träffats 2004 och kan komma att förlängas till år 2011. Enbart för år 2009 ska avtalet vara värt 18 miljoner kronor.

Av Konkurrensverkets skrivelse framgår det att otillåten direktupphandling är en allvarlig överträdelse av upphandlingslagsreglerna.

Senast den 14 november ska Försvarsmaktens svar komma in till Konkurrensverket.

Relaterad information