Konkurrensverket skriver av ärendet om Skid-VM

Publicerad

Under vårvintern och Skid-VM i Falun uppmärksammade Konkurrensverket uppgifter i media om att ett privat bolag togs in som delägare i VM-bolaget för att undvika att upphandla. VM-bolaget ägs av Falu kommun, Svenska Skidspelen AB och Svenska Skidförbundet.

Konkurrensverket anser inte att fördelningen av ägarskapet i VM-bolaget skett i syfte att kringgå bestämmelserna om offentligt styrda organ i lagen om offentlig upphandling. VM-bolaget har också uppgett att de genomfört upphandlingar i syfte att få bästa pris och hög kvalité, trots att lagen om offentlig upphandling formellt inte tillämpats.

Konkurrensverket har i samma beslut granskat Falu kommuns, Lugnet i Falun ABs och VM-bolagets upphandlingar av vindnät och byggledningstjänster. De skäl som angetts för anskaffningarna motiverar inte en fortsatt utredning av ärendet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information