Konkurrensverket: SKL Kommentus upphandling strider mot lagen om offentlig upphandling

Publicerad

I en upphandling av ramavtal för skrivare och kopiatorer har SKL Kommentus Inköpscentral AB angett att i stort sett samtliga kommuner, landsting och kommunala företag i Sverige får göra avrop från ramavtalet, oavsett om man i förväg avgivit en avsikt att delta eller inte. Att ha en så osäker krets av avropsberättigade myndigheter i ett ramavtal är inte förenligt med lagen om offentlig upphandling, skriver Konkurrensverket i ett yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm.

SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) ingår i en företagskoncern som i huvudsak ägs av organisationen Sveriges Kommuner och Landsting. SKI genomför bland annat samordnade ramavtalsupphandlingar åt kommuner, landsting och kommunala företag.

I den pågående upphandlingen ”Skrivare & kopiatorer 2011” har SKI två listor över avropsberättigade myndigheter. I den första listan finns 70 kommuner och landsting angivna som i förväg anmält intresse att delta i ramavtalet.  I den andra listan finns över 1 000 kommuner, landsting och kommunala företag som inte anmält sådant intresse, men som SKI ändå har angivit som möjliga avropare från avtalet.

Efter att en leverantör begärt överprövning av upphandlingen hos Förvaltningsrätten i Stockholm har rätten inhämtat ett yttrande från Konkurrensverket.

I yttrandet har Konkurrensverket bedömt att det sätt genom vilket SKI har angett kretsen avropsberättigade kommuner, landsting och kommunala företag inte är förenligt med lagen om offentlig upphandling. Eventuella avrop som görs av de upphandlande myndigheter och enheter som SKI inkluderat utan att de avgivit någon avsiktsförklaring skulle med detta synsätt vara att betrakta som otillåtna direktupphandlingar.

Konkurrensverkets yttrande innehåller även vissa generella uttalanden om reglerna om ramavtal och inköpscentraler i lagen om offentlig upphandling.

Frågor om den vidare prövningen i förvaltningsrätten kan inte besvaras av Konkurrensverket.

Relaterad information