Konkurrensverket ser ingen undantagsgrund för Mönsterås kommun

Publicerad

Mönsterås kommun har brutit mot lagen om offentlig upphandling (LOU) genom att under en längre tid underlåtit att annonsera köp av gräsklippning, spol- och slamsugsarbeten samt gatusopning. Det rör sig om otillåtna direktupphandlingar konstaterar Konkurrensverket i sitt beslut.

Konkurrensverket startade en utredning efter en anmälan med påstående om att Mönsterås kommun skulle ha begått överträdelser av lagen om offentlig upphandling (LOU) under lång tid.  Samtliga tjänster har direktupphandlats med motiveringen att köpen understigit gränsen för direktupphandling.

Konkurrensverket bedömer att det inte finns några omständigheter som medför att någon undantagsgrund i LOU skulle vara tillämplig. Ingen ny upphandling har ägt rum sedan kontraktet löpte ut 2002 för den upphandling av VA-anläggningsarbeten, skötsel och renhållning av gator samt skötsel av grönytor som genomfördes 1999. Därefter har Mönsterås kommun medgivit att de genomfört direktupphandlingar av gräsklippning, spol- och slamsugsarbeten samt gatusopning.

Genom att ha underlåtit att annonsera behovet av dessa tjänster har konkurrensen snedvridits och andra potentiella leverantörer har inte haft möjlighet att tävla om kontrakten. Konkurrensverket anser att det är fråga om otillåtna direktupphandlingar, men poängterar även att en ansökan om upphandlingsskadeavgift inte är aktuell då preskriptionsfristen för en sådan ansökan har löpt ut. 

Senast uppdaterad:

Relaterad information