Konkurrensverket ser inga skäl att hindra privata sjukvårdsförsäkringar

Publicerad

Att andelen privata sjukvårdsförsäkringar ökar är inget skäl att hindra dem. Men det får inte förekomma att patienter med en privat försäkring får förtur i den offentligt finansierade vården. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till socialdepartementet.

Regeringen ser den ökande andelen privata sjukvårdsförsäkringar som ett hot som innebär att principen om vård efter behov åsidosätts och att vårdgivarna istället tar hänsyn till en patients försäkringsöverenskommelse.

Enligt regeringen bör därför Hälso- och sjukvårdslagen ges ett förtydligande där det framgår att principen om vård efter behov inte får åsidosättas när vård ges inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring.

Konkurrensverket anser inte att det finns skäl att hindra privata sjukvårdsförsäkringar men väl att det bör finnas en tydlig gräns mellan vad som är offentligt och privat finansierat.

Konkurrensverket understryker samtidigt i sitt yttrande att det inte får förekomma att patienter med en privat sjukvårdsförsäkring får förtur i den offentligt finansierade vården.

Senast uppdaterad:

Relaterad information