Konkurrensverket ser allvarligt på köp utan annonsering

Publicerad

Enligt Konkurrensverket har Eda kommun brutit mot lagen om offentlig upphandling genom att köpa maskin- och rörläggningstjänster utan att först annonsera.

Eda kommun har under perioden 2011-2014 köpt ett antal tjänster från Högab – en helhetsleverantör av bland annat anläggnings- och grävtjänster.

Konkurrensverkets granskning visar att direktupphandlingarna avseende maskin- och rörläggningstjänster sedan 2013 omfattas av samma avtal om totalt fyra år med förlängningsklausuler inräknade.

Enligt Konkurrensverket har Eda kommun gjort flertalet otillåtna direktupphandlingar utan föregående annonsering, där de totala inköpsbeloppen mycket kraftigt överstiger direktupphandlingsgränsen respektive år. Som tillsynsmyndighet över upphandlingslagstiftningen i syfte att öka regelefterlevnaden och att bidra till en effektiv offentlig upphandling ser Konkurrensverket mycket allvarligt på saken.

En upphandlande myndighet som planerar att tilldela ett kontrakt ska som huvudregel annonsera upphandlingen.

I beslutet lyfter Konkurrensverket fram vikten av att Eda kommuns köp avseende maskin- och rörläggningstjänster borde ha annonserats och att de granskade köpen utgör otillåtna direktupphandlingar. En ansökan om upphandlingsskadeavgift är inte aktuell då preskriptionsfristen i detta fall löpt ut.

Senast uppdaterad:

Relaterad information