Konkurrensverket säger nej till evenemangslista

Publicerad

De största och redan etablerade tv-företagen skulle vara de som gynnas om en svensk evenemangslista inrättades för vissa idrottsevenemang som måste kunna ses av en bred allmänhet. Teknikutveckling, inte minst med bredbandsutbyggnad i hela landet, gör att flertalet tittare ändå får tillgång till större sportevenemang via tv inom en snar framtid.

Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen över en rapport från Myndigheten för press, radio och tv om evenemangslista.

Konkurrensverket framhåller att det inte framgår av rapporten vilka problem som en eventuell evenemangslista är tänkta att lösa. Förslagen riskerar att begränsa marknaden och hämma en utveckling av god konkurrens, framhåller Konkurrensverket.

En evenemangslista skulle gynna de stora och redan etablerade TV-företagen, och utveckling av nya affärsmodeller skulle hämmas.

Senast uppdaterad:

Relaterad information