Konkurrensverket prövar köp av bokdistributör

Publicerad

Bokdistributören Pocketgrossisten ingår sedan den 1 mars 2010 i Bonnierförlagen. Konkurrensverket har nu beslutat att ålägga Bonnierförlagen att anmäla förvärvet av Pocketgrossisten till Konkurrensverket för prövning.

Konkurrensverket kan, när det är påkallat av särskilda skäl, begära in en anmälan av en företagskoncentration för prövning, även i sådana fall där en företagskoncentration inte är anmälningspliktig enligt konkurrenslagen. Konkurrensverket använder sig nu av den möjligheten.

När Bonnierförlagens anmälan kommit in kommer Konkurrensverket att göra en prövning enligt konkurrenslagen. Konkurrensverket har således ännu inte tagit ställning till om Bonnierförlagens förvärv av Pocketgrossisten har en negativ påverkan på konkurrensen eller inte.

Relaterad information