Konkurrensverket positivt till sänkt restaurangmoms

Publicerad

En sänkt restaurang- och cateringmoms innebär minskad konkurrenssnedvridning och avgränsningsproblematik, främst gentemot livsmedel som redan idag åtnjuter en lägre mervärdesskattesats. Det medför även sänkta administrativa kostnader och minskar risken för fusk. Det framhåller Konkurrensverket i sitt remissvar till finansdepartementet.

Konkurrensverket förespråkar en enhetlig momsskattesats. Olika skattesatser kan nämligen leda till konkurrenssnedvridningar mellan olika företag och branscher. Dessutom kan det medföra betydande gränsdragningsproblem mellan närliggande verksamheter och även bli en administrativ börda för både företag och myndigheter.

Konkurrensverket tillstyrker därför förslaget att sänka mervärdesskatten för restaurang- och cateringtjänster till samma nivå som livsmedel. De största konkurrenssnedvridningarna idag finns av allt att döma mellan just livsmedel för avhämtning och restaurangtjänster – en gemensam skattesats för dessa kategorier tar bort snedvridningen som kommer av olika beskattning. Det är dessutom positivt att förslaget minskar administrativa kostnader för både företag och myndigheter, samt minskar möjligheten att fuska genom att redovisa restaurang- och cateringtjänster som livsmedelsförsäljning.

Konkurrensverket är positivt till att fler varor och tjänster som konkurrerar med varandra beskattas på ett likadant sätt, men har ingen särskild synpunkt på hur hög mervärdesskatten ska vara.

Relaterad information