Konkurrensverket positivt till minskat statlig fastighetsinnehav

Publicerad

Med ett minskat statlig fastighetsinnehav minskar också risken för osund konkurrens mellan offentliga och privata uthyrare av fastigheter. Det är bra, anser Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

En central strategi för det statliga fastighetsinnehavet kan också minska risken för att statligt agerande på marknader för uthyrning av fastigheter där privata aktörer också är verksamma, strider mot reglerna i konkurrenslagen om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Den förslagna strategin bör också, enligt Konkurrensverket, syfta till att motverka förhållanden som kan leda till överträdelser av dessa regler. Det framgår av Konkurrensverkets yttrande över förslagen i Staten som fastighetsägare och hyresgäst (SOU 2011:31).

Relaterad information